Tłuczeń

0-31 mm
4-31 mm
31-63 mm

Grys

2-8 mm
8-16 mm
16-22 mm

Żwir drogowy

Rodzaj I

Ziemia

Rodzaj I